(Hé - Pé: 8:00 - 16:00)info@cdrmarket.hu

HP Premium Plus High-gloss Photo Paper, foto papír, vysoce lesklý, bílý, 5x7", 13x18cm, 280 g/m2, 2

A termék leírása HP Premium Plus High-gloss Photo Paper, foto papír, vysoce lesklý, bílý, 5x7", 13x18cm, 280 g/m2, 2

HP Premium Plus High-gloss Photo Paper, foto papír, vysoce lesklý, bílý, 5x7", 13x18cm, 280 g/m2, 2