(Hé - Pé: 8:00 - 16:00)info@cdrmarket.hu

A toner - cartridge oldalkapacitása nagyító alatt

A toner oldalkapacitása, vagyis az A4-es formátumú oldalak száma, melyet kinyomtathatunk egy töltet segítségével valószínűleg a legfontosabb adat, amit vásárláskor figyelembe veszünk. Ez a paraméter sokat elárul, azonban a valóság végül teljesen más lehet és a kinyomtatott oldalak száma bizonyos körülmények mellett messziről sem közelíti meg a feltüntetett adatot.

Az okok emellett egyszerűek lehetnek. A nyomtatójából származó kinyomtatott papírlapok túlhaladják a szabványos oldallefedettség százalékot vagy az oldalkapacitásra egyéb tényezők is befolyással vannak, amelyek a gyakorlatban csökkentik a nyomtatványok tényleges számát.

5 %-os lefedettség – általános szabvány a nyomtatógyártók számára

A toner oldalkapacitása, mint már említettük, meghatározó tényező lehet egy adott nyomtatótöltet megválasztásakor. Mivel a múltban az egyes nyomtatógyártók az oldalkapacitás mérésére nem használtak egyforma módszereket, a festékkazetták kölcsönös összehasonlítása a nyomtatók felhasználói számára nem egyszer nehézkes és bonyolult volt. Ezért szükség volt arra, hogy a piaci helyzet átláthatóbbá váljon és így kezdődött a nyomtatógyártók együttműködése a Genfi székhelyű Nemzetközi Szabványügyi Szervezettel (bizonyára ismeri az ISO rövidítés alatt).

A kölcsönös együttműködés eredményeként új szabványok születtek a tintakazettákkal, tonerekkel és szintén monokróm tonerkazettákkal nyomtatott oldalkapacitás mérésére. Az új ISO szabványok egyértelműen meghatározták, hogy mely paraméterek vannak döntő hatással a töltetek kapacitására és lehetővé tették a nyomtatógyártók számára, hogy egyforma módszereket alkalmazzanak az oldalkapacitás mérésénél. A gyártók többsége elfogadta a szabványt. Az oldalkapacitás mérés új módszerei keretén belül az ISO szabvány szerint standard tesztoldalnak tekinthető egy 210 x 297 mm méretű papírlap, vagyis A4-es formátum, 5 %-os lefedettséggel.   

Az oldalkapacitás tesztelése

Az ISO szabványoknak megfelelő oldalkapacitás mérés ellenőrzött környezetben (a hőmérsékletet és páratartalmat illetően) megy végbe, mégpedig teszt formájában. Jelenleg a teszteléshez három önálló nyomtatót használnak. Minden nyomtató három kazettát vagy kazetta készletet fogyaszt el és az oldalkapacitás az elért eredmény átlagaként van feltüntetve.

Szabványok és a valóság

A fekete-fehér nyomtatás ellenőrzött oldalkapacitás tesztjénél standard tesztoldalt alkalmaznak 5 %-os lefedettséggel. Színes nyomtatás esetén öt standard tesztoldal kombinációját használják szövegekkel és grafikával. Ezért több mint biztos, hogy a kész eredmény a valóságban homlokegyenest eltérő lehet az ISO szabványok szerinti oldalkapacitás méréstől.

Az általános gyakorlatban ugyanis nem valószínű, hogy csak 5 %-os lefedettséggel fog oldalakat nyomtatni. Tehát, ha a nyomtatott oldalak lefedettsége összesített átlagban jelentősen magasabb, akkor nyilvánvaló, hogy a toner valóságos oldalkapacitása az oldalak százalékos lefedettségének növekedésével egyenesen arányosan csökkenni fog.

PÉLDA: Meg tudjuk ezt mutatni egy példán. Ha a toner feltüntetett oldalkapacitása 6 000 oldal 5 %-os lefedettségnél és az Ön által nyomtatott oldalak átlagos lefedettsége 10 %, akkor csak 3 000 oldalt tud nyomtatni. 20 %-os lefedettség esetén ez csak 1 500 oldal és ez így fog tovább folytatódni az oldalak növekvő lefedettségével.

Természetesen azonban a toner oldalkapacitása közvetlenül befolyásolható lehet nemcsak a nagyobb százalékos lefedettséggel nyomtatott oldalakkal, vagy nem megfelelő hőmérsékleti körülményekkel. További tényezők, melyek jelentősen befolyásolhatják az oldalkapacitást, az egyoldalas vagy kétoldalas nyomtatás, a hordozó típusa és a használt betűtípus vagy a nagyfelbontás felesleges alkalmazása, amely gyakran növelheti a nyomtatás költségeit anélkül, hogy növelné magát a nyomtatás minőségét.  

Az oldalkapacitást befolyásolhatja

A magasabb százalékú lefedettséggel nyomtatott oldalakkal valószínűleg nem tud mit tenni, viszont a többi említett tényezővel, melyek az oldalkapacitásra hasonló, vagy még nagyobb hatással vannak, mégiscsak tud valamit kezdeni. Ez a téma azonban különös figyelmet érdemel, ezért neki külön cikket szenteltünk. Örülünk, ha elolvassa. Benne gyakorlati tanácsokat kínálunk a toner és tintafogyasztás csökkentéséhez.